ประกาศ.. เปิดเรียนเทอม 2/2559 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559